Proizvodnja alata i štanci

Proizvodnja alata i štanci

Proizvodnja alata i štanci - cijena se formira u odnosu na složenost i hitnoću izrade.