Montaža sklopova

Montaža sklopova

Osim same izrade, nudimo i montažu dijelova u sklopove - cijena se formira u odnosu na složenost posla.