CNC Tokarenje

CNC Tokarenje

Nudimo usluge CNC Tokarenja - cijena usluge se formira u odnosu na složenost, vrijeme, materijal i hitnoću posla.

Erodiranje elektrodom

Erodiranje elektrodom

Nudimo usluge Erodiranja elektrodom - cijena usluge se formira u odnosu na složenost, vrijeme, materijal i hitnoću posla.

Eroziono bušenje

Eroziono bušenje

Nudimo usluge CNC Erozionog bušenja - cijena usluge se formira u odnosu na složenost, vrijeme, materijal bušenja i hitnoću posla.

Brušenje

Brušenje

Nudimo usluge brušenja (plansko, kružno, profilno) - cijena usluge se formira u odnosu na složenost, vrijeme, materijal i hitnoću posla.